Skip to main content

Videre analyse av etablert datamateriale 2004


   

Undersøkelsen er eksplorerende og vil se nærmere på hva som kjennetegner familier der barna i liten eller ingen grad deltar i organiserte fritidsaktiviteter. Analysen bygger på tidl. materiale fra ca 600 familier av pakistansk og somalisk opprinnels e.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    juni 2005
  • Avsluttes:
    januar 2007

Oppdragsgiver

  • Barne, likestillings- og inkluderingsdep.