Prosjekter
Forskningsrådet støtter to langsiktige Fafo-prosjekter

16. desember 2020

Gir tid og ressurser til å forske grundig på koronapandemiens effekter på den nordiske modellen, samt livsløpene til barn av innvandrere.