Andre Fafo-publikasjoner

Rapportsøk

Medbestemmelse og medvirkning i krisetider. Faktaflak

Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård

Faktaflak

Last ned faktaflaket

Forskningstema: Lokalt partssamarbeid

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Anne Mette Ødegård

LOs tillitsvalgte har i forbindelse med koronaepidemien fått spørsmål om medbestemmelse og medvirkning i krisetider. Tillitsvalgtpanelet består i 2021 av om lag 2900 tillitsvalgte fra samtlige LO-forbund, og undersøkelsene administreres og gjennomføres av Fafo. Drøyt 2400 er tillits valgte i bedrifter og virksomheter og drøyt 500 er tillitsvalgte i en forening/forbund på regionalt eller nasjonalt nivå. Mange av de samme spørsmålene ble også stilt i april 2020. 

Utgitt: 2021