Skip to main content
Presentasjoner
  • Jørgen Svalund og Roy A. Nielsen

Midlertidig ansettelse i Norge: En vei inn i stabilt arbeid?

 

Svalund, J. & Nielsen, R. A. (2017). Midlertidig ansettelse i Norge: En vei inn i stabilt arbeid? Foredrag på lanseringseminar for Søkelys på arbeidslivet, 4. mai.