Skip to main content

Ytringsfrihet og varsling fra et arbeidsgiverperspektiv

  • Ekstern rapport  | 
  • 2022
  • 19. august 2022

Oppmerksomheten om arbeidstakeres ytringsfrihet og varsling er stor, noe ikke minst vårens saker i Forsvaret har bidratt til. Likevel finnes det få undersøkelser med et arbeidsgiverperspektiv. Hvordan håndterer arbeidsgiverne dette? Hvor går grensen mellom arbeidsgivers styringsrett og ansattes lojalitetsplikt?

Et grunnleggende spørsmål er når ledere mener at det er legitimt å begrense arbeidstakernes ytringsfrihet. En fersk undersøkelse viser at arbeidsavtalene ofte hindrer arbeidstakerne i å ytre seg om forhold på arbeidsplassen. Tre av ti ledere mener at arbeidstakerne bør ha begrensede muligheter til å snakke offentlig om egne arbeidsvilkår. To av ti mener det samme om faglige ytringer. Til tross for flere lovendringer viser det seg dessuten at det å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen fremdeles er en risikosport. Rundt to av ti arbeidstakere sanksjoneres, og fire av ti svarer at ingen ting skjedde da de varslet om det kritikkverdige forholdet til noen med myndighet til å gjøre noe med det.

Fafos forskningsprosjekt «Ytringsfrihet og varsling fra et arbeidsgiverperspektiv» er gjennomført på oppdrag for Fritt Ord, og er en del av Fritt Ords monitorprosjekt om status for ytringsfriheten i Norge 2020–22.