Skip to main content
  • Anette Brunovskis, Inger Lise Skog Hansen og Anne Mette Ødegård

Arbeidsinnvandreres boligforhold

  • Fafo-notat 2024:03
  • Fafo-notat 2024:03

Arbeidsinnvandrere er sårbare i møtet med et begrenset og presset norsk utleiemarked. Leieprisene har steget kraftig, spesielt de siste to årene. Arbeidsinnvandrere som får bolig gjennom arbeidsgiver, kan bli utsatt for utnytting eller havne i et sterkt avhengighetsforhold. Det er også avdekket mangler og dårlige boforhold i overfylte leiligheter og uegnede brakkerigger. Dette arbeidsnotatet samler kunnskap om arbeidsinnvandreres boforhold og hva som kan gjøre dem spesielt utsatte på boligmarkedet. Notatet peker på kunnskapsbehov på feltet og skal også legge til rette for diskusjon om hvordan og hvorvidt norsk boligpolitikk bidrar til å ivareta arbeidsinnvandreres behov for en trygg bosituasjon.

  • Publisert: 8. februar 2024
  • Ordrenr. 10397


Arrangement

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Kommunal- og distriktsdepartementet
  • Senter for bolig- og velferdsforskning