Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Adjusting labour through crisis: A three industry comparison

Svalund, J.

Economic and Industrial Democracy Sage 2013

Les mer / Read more

Forskningstema: Lokalt partssamarbeid Organisering og tariffavtaler Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Jørgen Svalund

Adjusting labour through crisis: A three industry comparison