Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Arbeidsinnvandring, rekruttering og fleksibilitet

Bernt Bratsberg, Jon Erik Dølvik, Kristine Nergaard, Oddbjørn Raaum

I: Harald Dale-Olsen (red.) Norsk arbeidsliv i turbulente tider Gyldendal Forlag 2015

Forskere på Fafo: Jon Erik Dølvik, Kristine Nergaard

Prosjekt: Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring, Work Life Challenges. Workforce management and worker involment solutions.

Arbeidsinnvandring, rekruttering og fleksibilitet