Skip to main content

Work Life Challenges. Workforce management and worker involment solutions.


Prosjektets hovedmål er å bidra til en forståelse av hvilken rolle foretak, bedrifter og arbeidsplasser har for ekskludering og inkludering av arbeidstakere.

Gjennom analyser av ledelse, jobb-reallokering og andre etterspørselsrelaterte dimensjoner, og spesielt samspillet mellom disse og involvering av arbeidstakere – hvor vi særskilt fokuserer på inkluderings- og ekskluderingsspørsmål – bidrar prosjektet til forståelsen av og løsninger knyttet til arbeidslivets utfordringer.

Foretaks-, bedrifts- og arbeidsplassdimensjonene er beskrevet under de spesifikke delprosjektene.

Prosjektets underordnete målsettinger er i tillegg å

  • gi en aktuell beskrivelse av det norske arbeidslivet med fokus på de viktigste trendene
  • å generere et spørreskjemabasert datasett (Arbeids- og bedriftsundersøkelsen 2012) om bedrifters arbeidsrelaterte tilpasninger tilgjengelig for forskere gjennom NSD.