Skip to main content

Mona Bråten & Anna Hagen Tønder

En utdanning til randsonen?

Barne- og ungdomsarbeiderfagets plass i arbeidslivet

Søkelys på arbeidslivet |  2020
 

Det er et politisk mål at flere unge skal velge yrkesfaglig utdanning, men hvilken posisjon faglærte har i ulike deler av arbeidslivet blir sjelden diskutert. Her rettes søkelyset mot barne- og ungdomsarbeiderfaget. Dette er ett av de mest populære utdanningsvalgene i videregående opplæring, spesielt blant jenter, men mange opplever at utdanningen i liten grad gir tilgang til fast ansettelse og en inntekt å leve av. Vi argumenterer for at fagets svake stilling må ses i sammenheng med politiske beslutninger, profesjonskamp og et institusjonelt rammeverk som ikke støtter opp om fagarbeiderne, men snarere henviser dem til en randsone i arbeidslivet.

03 / 2020 (Volum 37)

Bråten, M, & Tønder, A. H. (2020) En utdanning til randsonen? Barne- og ungdomsarbeiderfagets plass i arbeidslivet. Søkelys på arbeidslivet 03 / 2020 (Volum 37)