Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Fagorganisering blant unge nyansatte – hva betyr «et kollektivt trykk»?

Kristine Nergaard & Elin Svarstad

2021

Open access

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard, Elin Svarstad

Vi undersøker om organisasjonsgraden på arbeidsplassen har betydning for fagorganisering blant unge, nyansatte arbeidstakere. Vi bruker registerdata fra SSB som omfatter sysselsatte i to tidsperioder: 2006-07 og 2016-17. Våre funn viser at yngre arbeidstakere organiserer seg hvis de får jobb på en arbeidsplass der det er vanlig å være organisert. Nærmere bestemt bidrar et økt nivå på organisasjonsgraden i virksomheten til økt sannsynlighet for at nyansatte fagorganiserer seg. Vi finner dermed støtte for hypotesen om at valget om å organisere seg avhenger av tradisjonen på arbeidsplassen.

Fagorganisering blant unge nyansatte – hva betyr «et kollektivt trykk»?