Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Fixed-term employment in Norway and Sweden: A pathway to labour market marginalization?

Jørgen Svalund & Tomas Berglund

European Journal of Industrial Relations 1 –17 2017

Nettutgave 0959680117740777

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Jørgen Svalund

Prosjekt: Midlertidig arbeid: Blindgate eller springbrett til varig sysselsetting?

Fixed-term employment in Norway and Sweden: A pathway to labour market marginalization?