Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Innvandrede kvinner i kvalifisering
Arbeidslinja når helsa skranter, utdanningen er lav og barna mange

Anne Britt Djuve, Anniken Hagelund og Hanne Kavli

Steinar Stjernø og Einar Øverbye (red.) Arbeidslinja. Arbeidsmotivasjon og velferdsstaten Universitetsforlaget 2012 Forskningstema: Det flerkulturelle samfunnet, Integreringstiltak for innvandrere , Sykefravær, uførepensjonering og tilrettelegging

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli, Anne Britt Djuve