Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Norwegian Labour Market Institutions and Regulations

Mona Bråten, Jon Erik Dølvik, Frode Longva og Arild H. Steen

Jon Erik Dølvik og Arild H. Steen Making Solidarity Work? The Norwegian Labour Market Model in Transition 1997

Forskningstema: Lokalt partssamarbeid Den nordiske modellen

Forskere på Fafo: Mona Bråten

Norwegian Labour Market Institutions and Regulations