Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Når velferdsstaten bryter tilliten ned: Somaliske innvandrere i møte med NAV

Friberg, J.H. & Olav Elgvin

Tidsskrift for samfunnsforskning , 2016

Lenke

Forskningstema: Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak Arbeidslivsintegrering

Forskere på Fafo: Jon Horgen Friberg, Olav Elgvin

Når velferdsstaten bryter tilliten ned: Somaliske innvandrere i møte med NAV