Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Organisasjonsgraden på arbeidstakersiden – hvordan påvirkes denne av endringene i arbeidslivet?

Kristine Nergaard, E. Barth & H. Dale-Olsen

Organisasjonsgraden på arbeidstakersiden – hvordan påvirkes denne av endringene i arbeidslivet?