Bøker

Rapportsøk

Makt og demokrati i arbeidslivet

Engelstad, F., J. Svalund, I. M. Hagen og A. E. Storvik

Makt og deomokrati i arbeidslivet. Gyldendal Akademisk 2003 Forskningstema: Lokalt partssamarbeid, Lønns- og arbeidsvilkår, Organisering og tariffavtaler

Forskere på Fafo: Jørgen Svalund, Inger Marie Hagen

Makt og demokrati i arbeidslivet