Bøker

Rapportsøk

Makt og demokrati i arbeidslivet

Engelstad, F., J. Svalund, I. M. Hagen og A. E. Storvik

Makt og deomokrati i arbeidslivet. Gyldendal Akademisk 2003 Forskningstema: Ansettelsesformer, Arbeidstid, Partssamarbeid, Organisering i arbeidslivet, Lønn og lønnsdannelse

Forskere på Fafo: Jørgen Svalund, Inger Marie Hagen

Makt og demokrati i arbeidslivet