Bøker

Rapportsøk

Makt og demokrati i arbeidslivet

Engelstad, F., J. Svalund, I. M. Hagen og A. E. Storvik

Makt og deomokrati i arbeidslivet. Gyldendal Akademisk 2003

Forskningstema: Lokalt partssamarbeid Lønns- og arbeidsvilkår Organisering og tariffavtaler

Forskere på Fafo: Jørgen Svalund

Makt og demokrati i arbeidslivet