Skip to main content
Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport
  • Jon Erik Dølvik og Line Eldring

Arbeids- og tjenestemobilitet etter EU-utvidelsen.

 
Dølvik, J.E. & L. Eldring (2005), Arbeids- og tjenestemobilitet etter EU-utvidelsen. Nordiske forskjeller og fellestrekk. TemaNord 2005:566. København: Nordisk Ministerråd.

Fafo-forskere