Eksterne rapporter

Rapportsøk

Arbeids- og tjenestemobilitet etter EU-utvidelsen.

Jon Erik Dølvik og Line Eldring

2005

Lenke

Forskningstema: Arbeidsinnvandring

Forskere på Fafo: Jon Erik Dølvik

Arbeids- og tjenestemobilitet etter EU-utvidelsen.