Eksterne rapporter

Rapportsøk

Arbeidsmigrasjon fra Øst- og Sentral-Europa.Temanotat
Program Velferd, arbeidsliv og migrasjon

Jon Horgen Friberg, Jon Erik Dølvik og Line Eldring

2013

Lenke

Forskningstema: Arbeidsinnvandring

Forskere på Fafo: Jon Horgen Friberg, Jon Erik Dølvik

Arbeidsmigrasjon fra Øst- og Sentral-Europa.Temanotat