Skip to main content
Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport
  • Jon Horgen Friberg, Jon Erik Dølvik og Line Eldring

Arbeidsmigrasjon fra Øst- og Sentral-Europa.Temanotat

Program Velferd, arbeidsliv og migrasjon

 

Friberg, Jon Horgen, Jon Erik Dølvik og Line Eldring (2013), Arbeidsmigrasjon fra Øst- og Sentral-Europa. Temanotat. Program Velferd, arbeidsliv og migrasjon – VAM. Norges forskningsråd