Eksterne rapporter

Rapportsøk

Arbeidsmobilitet fra de nye EU-landene til Norden – utviklingstrekk og konsekvenser.

Jon Erik Dølvik og Line Eldring

2008

Lenke

Forskningstema: Arbeidsinnvandring

Forskere på Fafo: Jon Erik Dølvik

Arbeidsmobilitet fra de nye EU-landene til Norden – utviklingstrekk og konsekvenser.