Skip to main content

Barnefattigdom – en kunnskapsoppsummering

Vedlegg til Like muligheter i oppveksten. Regjeringens samarbeidsstrategi for barn og ungdom i lavinntektsfamilier

Ekstern rapport |  2020
9. november 2020
Barne- og familiedepartementet

Fløtten, Tone & Roy A. Nielsen (2020) Barnefattigdom – en kunnskapsoppsummering. Vedlegg til Like muligheter i oppveksten. Regjeringens samarbeidsstrategi for barn og ungdom i lavinntektsfamilier (2020-2023). Oslo: Barne- og familiedepartementet.