Eksterne rapporter

Rapportsøk

Det nordiske arbeidsmarked to år etter EU-utvidelsen

Jon Erik Dølvik og Line Eldring

2006

Lenke

Forskningstema: Arbeidsinnvandring

Forskere på Fafo: Jon Erik Dølvik

Det nordiske arbeidsmarked to år etter EU-utvidelsen