Skip to main content

Eksisterende kunnskap om seniormobilitet (kap. 2, s. 15-33)

Ekstern rapport |  2016
11. november 2016
Rapport nr.50 - 2016    Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet    M. Tofteng (red.)    Oslo    Samfunnsøkonomisk Analyse AS    978 - 82 - 93320 - 59 - 3

T. Midtsundstad (2016), "Eksisterende kunnskap om seniormobilitet" (kap. 2: 15-33), I M. Tofteng (red.), Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet, Rapport nr. 50 - 2016. Oslo: Samfunnsøkonomisk Analyse AS.