Eksterne rapporter

Rapportsøk

Internasjonalisering og fagorganisering. En undersøkelse av de nordiske fagforbundenes internasjonale arbeid

Kristine Nergaard og Jon Erik Dølvik

Internasjonalisering og fagorganisering. En undersøkelse av de nordiske fagforbundenes internasjonale arbeid