Eksterne rapporter

Rapportsøk

Mobility of labour from the new EU states to the Nordic region

Jon Erik Dølvik og Line Eldring

2008

Lenke

Forskningstema: Arbeidsinnvandring

Forskere på Fafo: Jon Erik Dølvik

 Mobility of labour from the new EU states to the Nordic region