Skip to main content

Sammendrag (s. 4-8)

Ekstern rapport |  2016
11. november 2016
Rapport nr.50 - 2016    Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet    M. Tofteng (red.)    Oslo    Samfunnsøkonomisk Analyse AS    978 - 82 - 93320 - 59 - 3

M. Tofteng og T. Midtsundstad  (2016), Sammendrag (s- 4-8). I M. Tofteng (red.), Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet, Rapport nr. 50 -2016. Oslo: Samfunnsøkonomisk Analyse AS.