Eksterne rapporter

Rapportsøk

State control of religious activity in southern Mali following the 2012 crisis

Tone Sommerfelt & Kristin Jesnes

Norwegian Peacebuilding Resource Centre 2015

Forskningstema: Sahel og Afrika sør for Sahara

Forskere på Fafo: Kristin Jesnes

Prosjekt: Religiøs reorientering i Sør-Mali

State control of religious activity in southern Mali following the 2012 crisis