Skip to main content

Varsling i arbeidslivet

Ekstern rapport |  2014
17. mars 2015
Status for ytringsfirheten    Bernhard Enjolras, Terje Rasmussen og Kari Steen Johansen    Oslo    Institutt for samfunnsforskning

Trygstad, S. & Ødegård, A. M. (2014). Varsling i arbeidslivet. I B. Enjolras, T. Rasmussen & K. Steen-Johnsen (red.), Status for ytringsfriheten i Norge. Hovedrapport fra prosjektet. Rapport 2014:008. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.