Kartlegging av ufrivillig deltid i varehandelen

Forskere

Oppdragsgiver

  • Fellestiltakene Virke-LO