Fafo-notater

Rapportsøk

Statlig renhold på anbud

Mona Bråten og Jørgen Svalund

Fafo-notat 2015:11

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Mona Bråten, Jørgen Svalund

Dette notatet belyser hvilke argumenter som er tungtveiende for å skille ut eller for å beholde renholdstjenester internt i statlig virksomhet. Notatet bygger på to casestudier, renholdstjenestene ved Universitetet i Oslo og det militære treningssenteret Haakonsvern i Bergen. Med tidligere forskning på arbeidsforholdene i renholdsbransjen som bakteppe, reiser vi spørsmål om hva renholderne i statlig virksomhet har i vente når arbeidet settes ut på anbud. Hva skjer med arbeidsvilkår, ytelser, arbeidstid, jobbsikkerhet og pensjon? Dette er spørsmål som bør bringes fram i diskusjoner om utskilling av renhold fra statlig virksomhet.

Utgitt: 2015 Id-nr.: 10222