Skip to main content

HMS-utfordringer ved alenearbeid


I 2016 gjennomførte Fafo et forprosjekt om HMS-utfordringer ved alenearbeid for ulike yrkesgrupper.

Arbeidet resulterte i et notat hvor ulike sider ved alenearbeid ble presentert. Forbundene som deltok i forundersøkelsen er alle opptatt av at større grad av alenearbeid er en trend blant flere av de yrkesgruppene som forbundene organiserer, og at kunnskapen om HMS-utfordringer knyttet til dette er svært begrenset. I dette hovedprosjektet skal vi kartlegge dette nærmere – både omfanget av alenearbeid for ulike medlemsgrupper, HMS-utfordringer (både fysiske og psykiske) og hvilke systemer og rutiner virksomhetene har når det gjelder å forebygge risiko for ulykke og helseskade.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mars 2016
  • Avsluttes:
    januar 2018

Oppdragsgiver

  • LO