Fafo-notater

Rapportsøk

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen – kartlegging av kunnskapsstatus


Fafo-utgivelser

Oppdragsgiver(e)

Utdanningsdirektoratet

Prosjektperiode

desember 2005
81078