Fafo-notater

Rapportsøk

Kjedeskoler – internopplæring i varehandelen

Anna Hagen og Torgeir Nyen

Fafo-notat 2010:20

Nettutgave

Forskere på Fafo: Torgeir Nyen, Anna Hagen Tønder

Kjedeskoler er en systematisk form for internopplæring i foretak innenfor handel. I dette notatet beskrives ulike trekk ved kjedeskolene og hvordan de forholder seg til det formelle utdanningssystemet. Vi diskuterer også hvilken rolle kjedeskolene kan spille i kompetansepolitikken.

Utgitt: 2010 Id-nr.: 10116