Skip to main content
Anna Hagen og Torgeir Nyen

Kjedeskoler – internopplæring i varehandelen

  • Fafo-notat 2010:20
  • Fafo-notat 2010:20
Kjedeskoler er en systematisk form for internopplæring i foretak innenfor handel. I dette notatet beskrives ulike trekk ved kjedeskolene og hvordan de forholder seg til det formelle utdanningssystemet. Vi diskuterer også hvilken rolle kjedeskolene kan spille i kompetansepolitikken.
  • Publisert: 14. januar 2010
  • Ordrenr. 10116