Fafo-notater

Rapportsøk

Kontroll og overvåking – utfordringer for personvern og arbeidsmiljø
En kunnskapsstatus

Mona Bråten

Fafo-notat 2013:17

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Prosjekt: Personvern under press - hvor går grensene

Forskere på Fafo: Mona Bråten

Dette notatet gir en kunnskapsstatus over forskning og litteratur om kontroll og overvåking i norsk arbeidsliv etter 2005, med vekt på hvilke utfordringer dette har for ansattes personvern og arbeidsmiljø. I kjølvannet av den teknologiske utviklingen som har bidratt til økt innsamling, lagring og sammenkobling av informasjon om enkeltindivider, har spørsmål omkring personvernets status fått økt oppmerksomhet, dette gjelder også i arbeidslivet. Studier som har drøftet ulike konsekvenser av innføring og bruk av nye IKT-baserte verktøy, har fått en sentral plass i notatet. Deler av den juridiske forskningen presenteres også som et viktig bakteppe for den samfunnsvitenskapelige forskningen på området. Kunnskapsstatusen viser likevel at det er gjort overraskende lite samfunnsvitenskapelig forskning på spørsmål om kontroll og overvåking og utfordringer for personvern og arbeidsmiljø.

Utgitt: 2013 Id-nr.: 10183