Skip to main content
Mona Bråten

Kontroll og overvåking – utfordringer for personvern og arbeidsmiljø

En kunnskapsstatus

  • Fafo-notat 2013:17
  • Fafo-notat 2013:17

Dette notatet gir en kunnskapsstatus over forskning og litteratur om kontroll og overvåking i norsk arbeidsliv etter 2005, med vekt på hvilke utfordringer dette har for ansattes personvern og arbeidsmiljø. I kjølvannet av den teknologiske utviklingen som har bidratt til økt innsamling, lagring og sammenkobling av informasjon om enkeltindivider, har spørsmål omkring personvernets status fått økt oppmerksomhet, dette gjelder også i arbeidslivet. Studier som har drøftet ulike konsekvenser av innføring og bruk av nye IKT-baserte verktøy, har fått en sentral plass i notatet. Deler av den juridiske forskningen presenteres også som et viktig bakteppe for den samfunnsvitenskapelige forskningen på området. Kunnskapsstatusen viser likevel at det er gjort overraskende lite samfunnsvitenskapelig forskning på spørsmål om kontroll og overvåking og utfordringer for personvern og arbeidsmiljø.

  • Publisert: 16. januar 2013
  • Ordrenr. 10183
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • LO