Skip to main content

Personvern under press - hvor går grensene


   

Prosjektet retter søkelyset mot status på utfordringer for ansattes personvern ved økede bruk av kontroll og overvåkingstiltak i arbeidelivet: 1. Hvordan defineres ansattes rett på personvern i arbeidelivset ? 2. Kunnskapsoversikt: Hva vet vi om ut bredelse og type saker? 3. Hva sier lov og avtaleverk? 4. Hvilke huller og dilemmaer kan vi utrede på grunnlag av en sammenfatning og vurdering av informasjon som fremkommer i pkt. 1-3.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    februar 2008
  • Avsluttes:
    januar 2010

Oppdragsgiver

  • LO