Fafo-notater

Rapportsøk

Levekårsutfordringer i Sandefjord

Roy A. Nielsen

Fafo-notat 2013:18

Nettutgave

Forskningstema: Levekår og fattigdom

Prosjekt: Levekårsutfordringer i Sandefjord

Forskere på Fafo: Roy A. Nielsen

I dette notatet kartlegges levekårene i Sandefjord. Hvor stor andel av befolkningen er i arbeid? Hvor stor andel er avhengig av ulike offentlige overføringer? Hvor mange fattige er det? Kommer befolkningen i Sandefjord dårligere ut enn befolkningen andre steder på alle levekårsindikatorer, eller bare på noen? Dersom befolkningen i Sandefjord har dårligere levekår enn andre, gjelder det da for visse grupper i befolkningen? Eller gjelder det alle? I rapporteringen sammenlignes befolkningen i Sandefjord med befolkningen i Vestfold, befolkningen i andre kommuner som er omtrent like store som Sandefjord og med befolkningen i hele landet.

Utgitt: 2013 Id-nr.: 10184