Skip to main content
  • Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund

Variasjon innenfor satte rammer

Nasjonal lederutdanning for styrere. Delnotat 1

  • Fafo-notat 2022:01
  • Fafo-notat 2022:01

Notatet er den første rapportering fra følgevalueringen av nasjonal lederutdanning for styrere og ledere av barnehager. Den overordnede problemstillingen for evalueringen er om og hvordan den nasjonale lederutdanningen for styrere bidrar til å endre styrernes praksis. Får deltakerne ulike erfaringer og kunnskaper som gir ulike avtrykk i hverdagen som barnehagestyrer? I dette notatet gir vi en oversikt over de ulike studietilbyderne, hvordan utdanningstilbudet er organisert og innholdet i utdanningen.

  • Publisert: 1. februar 2022
  • Ordrenr. 10362