Fafo-notater

Rapportsøk

Variasjon innenfor satte rammer
Nasjonal lederutdanning for styrere. Delnotat 1

Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund

Fafo-notat 2022:01

Last ned nettutgave

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling

Prosjekt: Nasjonal lederutdanning for styrere og ledelse av barnehager

Forskere på Fafo: Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen, Jørgen Svalund

Notatet er den første rapportering fra følgevalueringen av nasjonal lederutdanning for styrere og ledere av barnehager. Den overordnede problemstillingen for evalueringen er om og hvordan den nasjonale lederutdanningen for styrere bidrar til å endre styrernes praksis. Får deltakerne ulike erfaringer og kunnskaper som gir ulike avtrykk i hverdagen som barnehagestyrer? I dette notatet gir vi en oversikt over de ulike studietilbyderne, hvordan utdanningstilbudet er organisert og innholdet i utdanningen.

Utgitt: 2022 Id-nr.: 10362