Skip to main content

Varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet


Fafo vil gjennomføre en ny, bred undersøkelse om ytringsfrihet og varsling i arbeidslivet. 

Det har nå gått fem år siden den forrige store undersøkelsen ble gjennomført. Spørsmålet er om klimaet for varsling og ytringsfrihet på arbeidsplassene har endret seg.

Sentrale spørsmål i undersøkelsen vil være:

 • Hvordan vurderer arbeidstakere sine muligheter til å ytre seg internt og til media?
 • Hvor mange varsler og hvorfor forholder noen seg tause om kritikkverdige forhold?
 • Hvordan går det med dem som varsler og saken det varsles om?
 • Hvilken rolle har tillitsvalgte i varslersaker?
 • Hvordan håndterer lederne meldinger om kritikkverdige forhold?

Prosjektet har flere ledd: For det første en spørreundersøkelse til et representativt utvalg i norsk arbeidsliv. Deretter vil det bli gjennomført nettbaserte undersøkelser i de enkeltforbundene som er med.

Det vil også gjennomføres en spørreundersøkelse blant utvalgte grupper ansatte og ledelsen ved Oslo universitetssykehus. Spørreskjemaene vil sendes ut i begynnelsen av april og svarene behandles anonymt av Fafo.

Forskere

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  januar 2016
 • Avsluttes:
  desember 2016

Oppdragsgiver

 • Forbundene Industri Energi, FLT, Utdanningsforbundet og Sykepleierforbundet, sammen med Fritt Ord