Fafo-rapporter

Rapportsøk

Arbeid, pensjon eller begge deler?
En analyse av kommunalt ansattes pensjoneringsadferd

Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen

Fafo-rapport 2013:12

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår, Pensjon, Seniorpolitikk, Inkluderende arbeidsliv

Prosjekt: Hva påvirker kommunalt ansattes pensjoneringsbeslutning?

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen

Fafo har på oppdrag for Pensjonskontoret undersøkt tidligpensjoneringsbeslutning i kommunal og fylkeskommunal sektor. Hovedformålet har vært å kartlegge og analysere hvilke faktorer som har betydning for henholdsvis å gå av tidlig, trappe gradvis ned eller fortsette i arbeid på fulltid etter fylte 62 år. Rapporten baserer seg på data fra en surveyundersøkelse blant 1201 personer født i 1943, 1946 og 1949. Alle i utvalget var yrkesaktive som 55-åringer, og de ble intervjuet i august–oktober 2012, da de var mellom 62 og 69 år gamle, og enten pensjonerte eller yrkesaktive.

Utgitt: 2013 Id-nr.: 20302

Dokumentasjonsrapport