Skip to main content
  • Karin Gustavsen, Arne Backer Grønningsæter, Tone Fløtten, Roy Nielsen, Jonn Syse, og Steffen Torp

Barn og unge i kreftrammede familier

  • Fafo-rapport 2008:38
  • Fafo-rapport 2008:38

Denne rapporten presenterer og analyserer intervjuer med barn og unge i kreftrammede familier. Hvordan opplever de sin praktiske, økonomiske, materielle og sosiale situasjon? Informantene deler sine erfaringer, opplevelser, følelser og vurderinger. Barn og unge vil tas på alvor som pårørende. De må bli hørt og sett. De vil bli informert, og de ber om at de voksne snakker åpent og sant. De har behov for å opprettholde en aktiv fritid og kontrakt med venner. Noen av informantene kommer med konkrete råd om hvordan håndtere en hverdag der mor eller far er blitt kreftrammet. Rapporten er en del av et prosjekt om kreftrammedes levekår. Prosjektet gjennomføres av Henærsenteret ved Høgskolen i Vestfold, Telemarksforskning og Fafo på oppdrag av Kreftforeningen.

  • Publisert: 11. mars 2008
  • Ordrenr. 20080