Fafo-rapporter

Rapportsøk

Den norske arbeidslivsmodellen i endring
En undersøkelse fra busstransport og dagligvarehandel

Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen

Fafo-rapport 2014:55

Nettutgave

Forskningstema: Lokalt partssamarbeid, Lønns- og arbeidsvilkår

Prosjekt: Den norske arbeidslivsmodellen

Forskere på Fafo: Anne Inga Hilsen, Ragnhild Steen Jensen

Hvordan virker ordningene for medbestemmelse og medvirkning i et arbeidsliv der organiserings- og eierformene er i endring? Denne rapporten ser på partssamarbeidet i dagligvarehandelen og i transportbransjen. Den tar for seg to case i varehandelen, både butikker som er med i en kjede og butikker som er franchiseorganiserte, mens den i transportbransjen tar for seg persontrafikk og belyser betydningen av kontrakter og anbudsstyring. Rapporten er basert på intervjuer med tillitsvalgte og ledere, og dessuten tillitsvalgte sentralt på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. I transportbransjen inngår også intervjuer med representanter fra to fylkeskommunale trafikkselskaper.

Utgitt: 2014 Id-nr.: 20402