Skip to main content
  • Mette I. Snertingdal

Housing first i Norge – en kartlegging

  • Fafo-rapport 2014:52
  • Fafo-rapport 2014:52

Dette er første delrapport om Housing first-prosjektene i Norge. Housing first-modellen hjelper bostedsløse med rusmiddelrelaterte og psykiske lidelser til å etablere seg i egen bolig. Rapporten er basert på intervjuer med ledere for og prosjektplaner fra Housing first-prosjekter i tolv norske kommuner, og den beskriver hvordan prosjektene er utformet og organisert. Rapporten viser at det er stor kommunale variasjoner i hvordan prosjektene etableres. Videre er det ulike finansieringskilder, forskjeller i rekruttering, bosetning, organisering av booppfølging og i hvordan kommunene møter deltakerne.

  • Publisert: 9. januar 2015
  • Ordrenr. 20399
Last ned publikasjonen