Skip to main content
Øyvind M. Berge og Kristine Nergaard

Det er godt å ha noen i ryggen

Forventninger til og erfaringer med LOs studentmedlemskap

  • Fafo-rapport 2010:13
  • Fafo-rapport 2010:13
Denne rapporten tar for seg LOs studentmedlemskap, som i dag omfatter rundt 11 000 studentmedlemmer. I denne undersøkelsen ser på vi hvordan studentene oppfatter sitt medlemskap i LO: Hvorfor ble de medlemmer? Hva er de fornøyd med, og hva ønsker de skal bli bedre? Benytter de rettigheter og goder som følger med medlemskapet? Formålet er at LO skal kunne gjøre medlemskapet mer attraktivt for sine eksisterende studentmedlemmer og samtidig nå flere med tilbudet. Undersøkelsen er basert på kvalitative intervjuer blant studentmedlemmer i fem av LOs forbund og på intervjuer blant uorganiserte studenter.
  • Publisert: 9. februar 2010
  • Ordrenr. 20157
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere