Skip to main content
  • Fafo-rapport 2015:28
  • Tove Mogstad Aspøy og Rolf K. Andersen

Digital kompetanse i arbeidslivet

  • Fafo-rapport 2015:28
 

I denne rapporten har vi undersøkt den digitale kompetansen hos arbeidstakere i Norge. Vi har sett på hva som forklarer varierende kompetanse, og på sammenhengen mellom ferdigheter og bruk av digitale verktøy. Videre har vi studert hvordan tilegnelse av digital kompetanse foregår på arbeidsplassen. Rapporten bygger på en kombinasjon av kvantitative og kvalitative datakilder og metoder.

  • Publisert: 5. juni 2015
  • Ordrenr. 20433
  • ISBN
    ISBN 978-82-324-0218-2 (papirutgave)ISBN 978-82-324-0219-9 (nettutgave)ISSN 0801-6143