Fafo-rapporter

Rapportsøk

Fagorganisering blant arbeidstakere med høyere utdanning

Kristine Nergaard og Jørgen Svalund

Fafo-rapport 2009:22

Nettutgave

Forskere på Fafo: Jørgen Svalund, Kristine Nergaard

Tema for rapporten er fagorganisering blant yngre arbeidstakere
med høyere utdanning. Spørsmål som drøftes er:
• Organiserer denne typen arbeidstakere seg?
• Hvilke forventninger har de til medlemskapet?
• Hva ligger til grunn for valg av organisasjon?
• Hva er de viktigste begrunnelsene for ikke å organisere seg?
• Skal lønna fastsettes kollektivt eller individuelt?
• Oppfatter de LO som et aktuelt alternativ for sin yrkesgruppe?
Datagrunnlaget er en spørreundersøkelse blant drøyt 1500 yngre arbeidstakere med høyere utdanning. Rapporten er finansiert av Landsorganisasjonen i Norge (LO).

Utgitt: 2009 Id-nr.: 20112