Skip to main content
  • Rolf K. Andersen og Anne Inga Hilsen

Følgeevaluering FREMtid for kompetanse

  • Fafo-rapport 2024:17
  • Fafo-rapport 2024:17

Hovedorganisasjonenes fellestiltak (HF) er et samarbeidsprosjekt mellom LO og NHO. Den grunnleggende ideen bak HF er at bred medvirkning og medbestemmelse skaper bedre og mer lønnsomme bedrifter. HF støtter utviklingsaktiviteter i norske virksomheter økonomisk og med faglig bistand. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Sjømat Norge og NHO Mat og Drikke søkte HF om midler til et treårig prosjekt med tittelen «FREMtid for kompetanse» i 2021, og fikk midler. Totalt ble 25 bedrifter med i prosjektet. FREMtid for kompetanse har hatt som overordnet målsetting å sikre bedriftenes utvikling, omstillingsevne og konkurransekraft gjennom styrket partssamarbeid og mer involvering av de ansatte. FREMtid for kompetanse fikk bevilget midler til følgeevaluering i prosjektet, Fafo fikk oppdraget, og har fulgt prosjektet gjennom prosjektperioden 2021–2024.

  • Publisert: 29. mai 2024
  • Ordrenr. 20884