Fafo-rapporter

Rapportsøk

Gjennomføringsmodell med BIM for detaljprosjektering
Erfaringer fra Deichmanske hovedbibliotek

Sol Skinnarland

Fafo-rapport 2016:26

Nettutgave

Denne forskningsrapporten utgjør én av flere rapporteringer fra innovasjonsprosjektet SamBIM, som er delfinansiert av Norges forskningsråds program «Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)». SamBIM har som målsetting å utvikle og etablere prosesser og samhandlingsmodeller understøttet av BIM for å øke verdiskaping i byggeprosjekter, bygge-bransjen og egne bedrifter. SamBIM-prosjektet utføres av en gruppe bestående av forskere fra tre ulike forskningsmiljøer, Fafo, NTNU og Sintef Byggforsk, samt fire virksomheter som har ansvar for utprøving av prosesser med BIM i sine prosjekter. Disse er Skanska, som også er prosjekteier, Link Arkitektur, Multiconsult og Statsbygg. I denne rapporten beskriver vi erfaringer med utprøving av Multiconsults gjennomføringsmodell i detaljprosjekteringsfasen av nye Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika.

Utgitt: 2016 Id-nr.: 20588

English summary