Skip to main content
  • Fafo-rapport 2016:27
  • Magne Bråthen og Roy A. Nielsen

Uførereformen

Konsekvenser for yrkesaktiviteten

  • Fafo-rapport 2016:27
 

Den 1. januar 2015 ble uførepensjon erstattet av uføretrygd i folketrygden. Myndighetenes motivasjon for å gjennomføre denne reformen har blant annet vært å gjøre det lettere for personer med en uføreytelse å delta helt eller delvis i arbeidslivet med den arbeidsevnen man har. I denne rapporten presenteres en analyse av om endringene har påvirket faktisk og ønsket yrkesaktivitet blant de uføre, målt de første seks månedene med nytt regelverk.

  • Publisert: 23. september 2016
  • Ordrenr. 20589
  • ISBN
    ISBN 978-82-324-0313-4 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0314-1 (nettutgave)ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • FARVE (NAVs program for forskning og forsøksvirksomhet)