Fafo-rapporter

Rapportsøk

Uførereformen
Konsekvenser for yrkesaktiviteten

Magne Bråthen og Roy A. Nielsen

Fafo-rapport 2016:27

Nettutgave

Forskningstema: Inkluderende arbeidsliv, Pensjon

Prosjekt: Uførereformen – Hvordan påvirkes de uføres tilknytning til arbeidslivet?

Forskere på Fafo: Roy A. Nielsen

Den 1. januar 2015 ble uførepensjon erstattet av uføretrygd i folketrygden. Myndighetenes motivasjon for å gjennomføre denne reformen har blant annet vært å gjøre det lettere for personer med en uføreytelse å delta helt eller delvis i arbeidslivet med den arbeidsevnen man har. I denne rapporten presenteres en analyse av om endringene har påvirket faktisk og ønsket yrkesaktivitet blant de uføre, målt de første seks månedene med nytt regelverk.

Utgitt: 2016 Id-nr.: 20589

English summary