Fafo-rapporter

Rapportsøk

Godt, men ikke for godt
Evaluering av forsterket alternativ Vg3 for elever som ikke får læreplass. Sluttrapport

Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen

Fafo-rapport 2015:46

Nettutgave

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Prosjekt: Alternativt Vg3 for elever som ikke får læreplass

Forskere på Fafo: Torgeir Nyen, Tove Mogstad Aspøy

Elever som står uten læreplass har rett på alternativ opplæring i skole. Slik opplæring har til nå ikke fungert tilfredsstillende, få deltar og enda færre fullfører. Det har vært gjennomført et forsøk i fem fylker med forsterket alternativ opplæring, hvor elevene skal få mye av opplæringen i bedrift og kan bruke lengre tid (18 måneder) på å fullføre. I denne evalueringsrapporten har vi kartlagt disse forsøkene, hvordan de har vært gjennomført, og hvilke erfaringer man har hatt. Vi diskuterer også hva forsterket alternativ Vg3 kan bety for systemet for fagopplæring som helhet. Rapporten bygger på et omfattende kvalitativt intervjumateriale og på kvantitative data om elevgruppen og om hvordan det har gått med elevene.

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20551